Tvrtka Grizli komunikacije d.o.o. provodi projekt Implementacije informacijske i komunikacijske tehnologije

Naziv projekta:

 

“Implementacija informacijske i komunikacijske tehnologije u poduzeću Grizli komunikacije d.o.o.

Opis projekta:

Ovim projektom poduzeće Grizli komunikacije razvija svoje poslovanje implementacijom suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije s ciljem povećanja konkurentnosti. U tu svrhu nabavlja stolna i prijenosna računala te profesionalne programe za obradu podataka. Ovim projektom poduzeće će  unaprijediti više poslovnih procesa: upravljanje ljudskim potencijalima, marketing, prodaja, strateško planiranje i upravljanje rizicima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj ovog projekta je implementacija suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije kako bi se zadržala postojeća pozicija na tržištu, a u budućnosti osiguralo njeno jačanje, povećala konkurentnost i učinkovitost poslovanja poduzeća Grizli komunikacije. Ovim projektom obuhvaćeni su članovi društva, zaposlenici te postojeći i potencijalni klijenti kao ciljne skupine.

Provedbom ovog projekta održat će se dugoročni i profitabilni odnosi s postojećim i budućim potencijalnim klijentima. Optimizacijom poslovnih procesa i integriranjem poslovnih funkcija poduzeće Grizli komunikacije osigurat će da očekivanja klijenata vezana uz isporuku traženih marketinških usluga budu profesionalno i kvalitetno ispunjena te u pravo vrijeme isporučena.

Ukupna vrijednost projekta: 437.287,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 210.359,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 4. lipanj 2019. – 4. lipanj 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Mijatović, tel. 091/3330283, e-mail: ivana@grizli.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 „Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost poduzeća GRIZLI KOMUNIKACIJE d.o.o.“